Прес-релізи

Мормонська Церква і науковий світ: Семінар релігієзнавців, присвячений Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів

28 березня 2015 року відбувся науковий семінар під назвою: «Релігії сучасності: Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів». Це вже другий подібний семінар, який проводиться кафедрою культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Молодіжною асоціацією релігієзнавців при підтримці Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Перший семінар проводився у 2013 році.

У семінарі брали участь провідні релігієзнавці України, Росії та Білорусі.

  • з України: Колодний А. М., керівник Відділу релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Філіпович Л. А., завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Віддіділу релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; Харьковщенько Є. А., завідувач кафедри релігієзнавства Університету Тараса Шевченка, Кисельов О.С., учений секретар Інституту філософії, голова Молодіжної асоціації релігієзнавців, Басаурі Зюзіна А.М., викладач кафедри культурології НПУ ім. Драгоманова, а також студентки НПУ Шамрицька Д.М. та Ремез О.С.;
  • з Росії: Елбакян К. С., професор кафедри соціології та управляння соціальними процесами Академії праці та соціальних відносин; Ситніков М. Н., головний редактор Інтернет-ресурсу “РелигиоПолис”; Лункін Р.Н., ведучий науковий співробітник Інституту Європи РАН;
  • з Білорусі: Мартинович В.А., завідувач кафедри апологетики Мінської духовної академії, доктор теології; Карасьова С. Н., доцент кафедри філософії культури факультету філософії та соціальних наук Білоруського державного університету.

Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів представляли Олена Нечипорова, к.ф.н., директор відділу зі в’язків з громадськістю у Східноєвропейській території ЦІХСОД, Кирило Похилько, президент Київського Українського колу і директор комітету зі зв’язків з громадськістю ЦІХСОД в Україні, Катерина Сердюк, заступник директора комітету зі зв’язків з громадськістю в Україні.

Представлені науковцями доповіді висвітлювали різні аспекти віровчення ЦІХСОД, її місце та роль у сучасному суспільстві, а також аспекти вияву релігійності та наслідування євангельських принципів членами Церкви у повсякденному житті. Багато з доповідачів відзначали, що співпраця ЦІХСОД з науковим світом є визначальною ознакою, яка сприяє створенню позитивного іміджу Церкви в сучасному суспільстві.

Семінар проходив у атмосфері доброзичливості й толерантності. Доповіді викликали пожвавлене обговорення. Подібні заходи є корисними як для учених, так і для Церкви, оскільки висвітлюють певні проблеми і допомагають визначитися з напрямком подальшого розвитку Церкви в регіоні та сприяють розвитку співпраці Церкви з науковцями.

У квітні буде видано збірник доповідей, які прозвучали на семінарі.

Читайте більше на сайті Релігія в Україні.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.