Тема

Патріарх

Слово патріарх вживається в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів у двох значеннях:

  1. Чин у виконанні обов’язків у Мелхиседековому священстві. Покликання патріарха—давати особливі, патріарші благословення членам Церкви. Патріархи, як правило, служать у цьому покликанні до кінця свого життя.
  2. Ще одне визначення батьків. Адам був першим патріархом, і в нього була відповідальність благословляти своїх нащадків і допомагати їм жити праведно.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.