Тема

Політичний нейтралітет

Місія Церкви - проповідувати євангелію Ісуса Христа, а не обирати осіб на державні посади. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів не виступає на захист, підтримку або проти якихось політичних партій, їх позицій чи кандидатів, а також не дозволяє використовувати свої приміщення, списки прихожан тощо в інтересах будь-якої політичної сили.

Церква:

  • не виступає на захист, підтримку або проти політичних партій, їх позицій чи кандидатів;
  • не дозволяє використовувати свої приміщення, списки прихожан або інші можливості в інтересах будь-якого політичного руху;
  • не вказує своїм парафіянам, за яку партію або за якого кандидата їм голосувати. Ця політика дотримується в усіх випадках, навіть якщо кандидат на будь-яку посаду є членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів;
  • не пропонує і не диктує політику керівникам державних органів;
  • закликає своїх прихожан бути відповідальними громадянами свого суспільства, в тому числі, стежити за інформацією про вибори і брати участь у голосуванні;
  • очікує від своїх парафіян, що вони будуть з розумінням і почуттям громадянської відповідальності брати участь у політичних процесах, беручи до уваги той факт, що всі члени Церкви мають різне походження і різний життєвий досвід і можуть розходитися в думках з приводу партій і політики;
  • просить кандидатів на посади не створювати видимості того, що вони або їхні платформа підтримуються Церквою;
  • зберігає за собою право висловлюватися, не надаючи підтримку якійсь партії, з деяких важливих питань, що стосуються безпосередньо інтересів Церкви або тих, які здатні, на її погляд, істотно вплинути на громадськість або моральність.

Наприклад, у Сполучених Штатах Церква традиційно розсилає листи, які зачитуються у всіх філіях і приходах, із закликом до членів Церкви взяти участь у голосуванні. Однак у цих листах наголошується, що Церква дотримується нейтралітету в політичних питаннях.

Відносини з урядом

Члени Церкви, обрані на будь-яку державну посаду, приймають самостійні рішення, але не обов'язково, що думки цих осіб збігаються між собою або навіть з офіційною позицією Церкви. Хоча Церква може представити їм свої погляди, як і будь-яким іншим обраним посадовим особам, ми розуміємо, що вони повинні приймати самостійні рішення, засновані на їх власних переконаннях і в згоді з волею виборців, чиї інтереси вони представляють.

У сучасних священних писаннях говориться про роль уряду (див. Учення і Завіти, розділ 134).

Участь у політичних партіях головуючих керівників Церкви

У доповненні до цього заява Першого Президентства від 16 червня 2011 пояснює позицію Церкви щодо дотримання політичного нейтралітету. Це стосується представників вищої влади Церкви, керівників допоміжних організацій, президентів місій і президентів храму. 

Представники вищої влади Церкви та інші керівні посадові особи Церкви та їх дружини, а також інші керівники Священства, які повністю присвятили себе служінню в Церкві, не повинні брати участь у передвиборних кампаніях, збирати кошти, виступати від імені кандидатів, висловлювати схвалення в їх бік або підтримувати фінансово. 

Оскільки регіональні представники Кворуму сімдесяти, президенти колів і єпископи не є служителями Церкви на умовах повної зайнятості, вони можуть з власної ініціативи спонсорувати виборчі кампанії, брати в них участь і висловлювати свою підтримку щодо будь-яких кандидатів, за умови, що вони чітко усвідомлюють, що:

- їх участь в демократичних процесах має проходити виключно в індивідуальному порядку, а також вони не повинні давати привід іншим думати, що їхні дії або підтримка в будь-якій мірі представляє позицію Церкви;

- вони не будуть використовувати бланки з логотипом Церкви, списки або адреси електронної пошти прихожан, а також церковні приміщення в політичних цілях та інтересах;

- вони не будуть брати участь у зборі коштів або інших типах виборчої діяльності серед членів Церкви, що перебувають під їх керівництвом.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.