Тема

Повноваження у Церкві

Християнські церкви по-різному розглядають питання повноважень—божественного права проповідувати, діяти від імені Бога і скеровувати Господню церкву. Деякі з них, такі як римо-католицька, православна чи коптська церкви, наголошують на неперервній передачі повноважень з часів перших апостолів. Ті церкви, які відкололися від цих церков, стверджують, що їхні повноваження основуються на непогрішимості Біблії. Ще інші повною мірою покладаються на відчуття “покликаності” до священнослужіння. Погляд святих останніх днів на повноваження священства вирізняє їх серед усіх інших деномінацій.

У Новому Завіті описано, що церква, встановлена Ісусом Христом, мала структуру і організацію. Нею керували апостоли і завдяки повноваженням, отриманим через рукопокладання, та одкровенню, їм було доручено вести церкву й зберігати її вчення в чистоті у міру її поширення по відомому на той час світу.

Той факт, що початкова церква Ісуса Христа зрештою впаде у відступництво, був передречений стародавніми пророками й апостолами за часів Христа.

Хоча святі останніх днів вірять, що після смерті апостолів у стародавній церкві було втрачено божественні повноваження і їх необхідно було відновлювати за допомогою божественного втручання, проте вони не зневажають чи не применшують цінності релігійних вірувань інших людей:

  • Велику частину істинного вчення Ісуса Христа можна знайти в церквах у наш час.
  • Члени інших церков, які приймають Ісуса Христа і намагаються жити за принципами, яких Він навчав, мають право відчувати у своєму житті божественний провід і натхнення.
  • Вірні християни, які не є святими останніх днів, потрапляють на небо, і ті, хто живе згідно з усією істиною та світлом, які вони мають, удостояться подальшого світла і знання у майбутті.
  • Кожен, хто приймає Ісуса Христа як Сина Божого і Викупителя світу, є християнином, незважаючи на відмінності в богословських вченнях.
  • Біблія—це одкровення від Бога. Вона має надзвичайну цінність, бо здатна справляти потужний вплив на життя чоловіків та жінок, змінюючи його. Існування додаткових Писань не применшує її важливості.

Святі останніх днів вірять, що відновлення повноважень священства в першій половині 19-го століття у буквальному розумінні відбулося через відвідування ангелів, які мали ці повноваження у давнину. Божественні повноваження були відновлені в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів у 1829 році під час відвідування воскреслого Івана Христителя біля Гармоні (зараз Окленд), шт. Пенсільванія, а трохи пізніше під час появи воскреслих апостолів давнини—Петра, Якова та Івана.

Сьогодні всі члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, які мають священство, знають, що ті відвідування й дарування священства Божого Джозефу Сміту та першим провідникам Церкви є початком їхніх повноважень священства. Людина, яка отримує священство в наш час, як правило сидить, а особа, яка вже має священство, стоїть і, поклавши руки на голову того, кому надають священство, офіційно передає ці повноваження.

Ми віримо, що “апостольські ключі” повноважень священства у наш час, тобто право керувати Церквою, було передано сучасним апостолам таким самим чином, який давав повноваження керувати первинною церквою апостолам у давні дні.

Уривки з Писань, де йдеться про відступництво

2 Солунянам 2:3

Хай ніхто жадним способом ваc не зведе! Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибіль.

Ісая 60:2

Бо темрява землю вкриває, а морок—народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з’являється!

Ісая 24:5

Й осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта відвічного.

1 Тимофію 4:1

А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів.

Цінність релігійних вірувань інших людей:

 “Мене часто запитують: “Чим ви відрізняєтеся від інших у ваших релігійних поглядах? В дійсності та й по суті ми вирізняємося не своїми релігійними поглядами, а швидше бажанням, щоб усі люди жили за спільним для всіх принципом любові. Одним з основоположних принципів мормонізму є здобуття істини, звідки б вона не приходила”. Джозеф Сміт, цитовано в History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2nded. (Salt Lake City: Deseret News Press, 1949), 5:499.

 “Ми прийшли не для того, щоб забрати у вас істину і доброчесність, які у вас є. Ми прийшли не для того, щоб знайти у вас помилки або критикувати вас. Ми прийшли не для того, щоб сварити вас. Зберігайте все те хороше, що у вас є, і дозвольте нам принести вам ще більше хорошого”. Президент Джордж Альберт Сміт, цитовано в Sharing the Gospel with Others, comp. Preston Nibley (Salt Lake City: Deseret News Press, 1948), 12-13; курсив додано.

 “Лінію влади священства було перервано. Але людство не було залишено в повному мороці чи без будь-якого одкровення або натхнення. Думка про те, що з розп’яттям Христа небеса закрилися і вони відкрилися знову під час Першого видіння, не є правильною. Світло Христа присутнє повсюди, щоб супроводжувати Божих дітей; Святий Дух приходить до тих душ, які знаходяться в пошуках. Молитви праведних не залишаються без відповіді”. Бойд К. Пекер, “The Light of Christ,” Ensign, Apr. 2005, 11.

 “Обізнані святі останніх днів не оспорюють той факт, що в плині історії християнство втратило всю істину або вона була повністю перекручена. Ортодоксальні церкви могли втратити повноту євангелії, але вони не втратили її всю чи навіть більшу її частину. Багато євангельських християн спотворюють або перебільшують реальні погляди святих останніх днів, які полягають у тому, що вчення ортодоксальних церков не стільки перекручене, скільки неповне. Саме постулати, прийняті в постбіблійні часи, були названі Джозефом Смітом мерзотою, а не члени церков і не основані на Біблії вірування тих людей”. Craig L. Blomberg and Stephen E. Robinson, How Wide the Divide? A Mormon and an Evangelical in Conversation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 61.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.