Тема

Перше Президентство

Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів ведуть 15 апостолів, які також вважаються пророками, провидцями і одкровителями. Чоловік, який найдовше був апостолом, є Президентом Церкви. За натхненням він вибирає двох інших апостолів бути його радниками. Ці троє діють як Перше Президентство, яке є найвищим керівним органом Церкви. (Інформацію про інших 12 апостолів див. в Кворум Дванадцятьох Апостолів, який є другим за рівнем керуючим органом Церкви).

Члени Першого Президентства є особливими свідками Ісуса Христа, які покликані навчати і свідчити про Нього по всьому Світу. Вони здійснюють подорожі по Світу, натхненно проповідують великим зібранням членів Церкви та людям, які цікавляться нею, а також зустрічаються з місцевими провідниками.

Члени Першого Президентства, коли не перебувають у подорожі, радяться між собою та з іншими генеральними церковними провідниками у питаннях, що впливають на всесвітню Церкву, наприклад, стосовно місіонерської роботи, будівництва храмів, духовного і матеріального благополуччя і ще багато іншого.

Перше Президентство складають: президент Рассел М. Нельсон, президент Генрі Б. Айрінг і президент Даллін Х. Оукс.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.