Тема

Верховний єпископат

Верховний єпископат складається з трьох чоловіків—Верховного єпископа та двох його радників, він є однією з головуючих рад Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ці генеральні авторитети, кожний з яких має чин єпископа, служить на своїй посаді під керівництвом Першого Президентства. Від самого початку свого створення Верховний єпископат ніс відповідальність за великий обсяг мирських справ Церкви. Серед його обов’язків були: одержання, розподіл десятини, пожертвувань і внесків членів Церкви та звіти щодо них; керування програмою допомоги бідним і нужденним; проектування, будівництво і обслуговування місць богослужінь; ведення і передача записів про членство в Церкві. Чоловіки, які вибрані служити у Верховному єпископаті, відзначаються своїми високими фаховими і діловими якостями, а також відданістю своїм релігійним переконанням.

Єпископ Х. Девід Бертон —нині діючий Верховний єпископ Церкви, його радниками є єпископ Річард С. Еджді і єпископ Кіт Б. Мак-Муллін. 
 

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.