Тема

Ааронове священство

Менше з двох священств у Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ааронове священство надається вірним членам Церкви чоловічої статі, починаючи з 12 років, і кожний чоловік висвячується в нього індивідуально через рукопокладання. Тих, хто був висвячений у такий спосіб, називаються “носіями” священства; переважна більшість чоловіків і юнаків членів Церкви є носіями священства.

Є три рівні, або чини, в Аароновому священстві: диякон, учитель і священик. Звичайно дияконами є молоді чоловіки віком від 12 до 14, учителями—від 14 до 16 і священиками—від 16 до 18 років. Чоловікам, які приєдналися до Церкви після 18 років, не потрібно проходити кожний з цих кроків; як правило, вони починають як священики.

Ті, хто мають Ааронове священство, готують і розносять причастя членам Церкви під час недільного богослужіння, допомагають відвідувати членів Церкви у них вдома, збирають пожертвування для бідних та виконують інші обов’язки у служінні. Назва Ааронове священство походить від імені Аарон, який був братом Мойсея зі Старого Завіту.

Див. також: Мелхиседекове священство, Священство

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.