Додаткові матеріали

Найпоширеніші запитання стосовно Загального довідника

     Мета Загального довідника

Якою є мета нового довідника, і як вона досягається?

Загальний довідник є джерелом допомоги тим, хто служить провідником-волонтером у Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Його головна мета — спростити настанови для керування і служіння в Церкві, аби краще допомагати всім Божим дітям приходити до Христа і отримувати Його обіцяні благословення.

Керівними принципами Загального довідника є: (1) універсальна адаптабельність; (2) наголос на служінні; (3) забезпечення допоміжними матеріалами тих, хто його вивчає, зокрема, графічними матеріалами і таблицями; (4) більша доступність; і (5) заохочення сприйнятливості до одкровень.

Чому Церква вирішила видати новий довідник?

Ідея створити новий Загальний довідник виникла кілька років тому. Перше Президентство і Кворум Дванадцятьох Апостолів відчули, що Довідник 1 і Довідник 2 можна покращити, аби вони краще слугували постійному всесвітньому зростанню Церкви.

У 2016 році Перше Президентство схвалило створення “спрощеного довідника” для малих підрозділів.

У 2017 році Перше Президентство розпорядилося провести глобальне дослідження стосовно того, як оновлений довідник може краще задовольняти потреби всесвітньої Церкви.

У 2018 році Перше Президентство дало вказівку уніфікувати і спростити довідники, об’єднавши їх в одному томі, який би слугував усій Церкві.

Яким чином новий довідник краще задовольняє потреби всесвітньої Церкви?

Багатьом церковним підрозділам по всьому світу не вистачає ресурсів для роботи певних церковних програм, які діють у більших церковних підрозділах. Попередні довідники були написані переважно для задоволення потреб великих підрозділів, що часто спричиняло проблеми для провідників підрозділів з меншими ресурсами.

У новому Загальному довіднику такий підхід змінено. У ньому робиться наголос на основних програмах для кожного підрозділу в Церкві. І потім надаються варіанти адаптації, основані на місцевих потребах і доступних ресурсах. Такий підхід допомагає провідникам по всьому світу адаптувати церковні програми, якщо є потреба.

Ще одним прикладом універсальної адаптабельності є те, що Загальний довідник створено основаним на принципах. Коли ми допомагаємо провідникам встановити зв’язок між ними і Спасителем та істинними принципами, провідники зможуть найкращим чином задовольняти місцеві потреби.

Як недавно наголосив президент Генрі Б. Айрінг, Церква прагне “бути достатньо простою, щоб служити нашим людям на рівні їхньої потреби. Саме такої простоти ми прагнемо” (quoting Spencer W. Kimball, “Living the Gospel in the Home”, Ensign, May 1978, 101).

     Використання Загального довідника

У минулому Довідник 1 був доступний лише президентствам колів, єпископатам та кільком іншим провідникам священства. Більшість чоловіків і жінок — святих останніх днів — не мали до нього доступу. Як цей новий довідник допомагає їм?

Довідник 1 містив детальні адміністративні настанови, які стосувалися президентств колів і єпископатів. Перше Президентство і Кворум Дванадцятьох Апостолів недавно визначили, що всі члени Церкви можуть отримати користь від доступу до цієї інформації.

Чому цей довідник доступний не лише всім членам Церкви, але є й загальнодоступним?

Провідники Церкви відчувають, що варто дозволити всім тим, хто не є членами Церкви, побачити, як відбувається діяльність Церкви Ісуса Христа в останні дні.

     Структура Загального довідника

Чому зараз у нас один довідник замість двох?

 • Завдяки цьому зменшилася потреба у дублюванні вмісту.
 • Кожен може мати доступ до однакового вмісту.
 • Розділи у ньому можуть упорядковуватися навколо роботи зі спасіння і піднесення.
 • Стало легше знаходити інформацію, оскільки це один том.
 • Це один збірник інструкцій, у якому уніфіковано роботу Церкви.

Чи упорядковано цей новий довідник навколо якогось основного принципу чи ідеї?

Його упорядковано навколо роботи зі спасіння і піднесення, яка пояснюється в розділі 1: “План Бога і ваша роль у роботі зі спасіння і піднесення”.

Чи відсутній у Загальному довіднику якийсь важливий вміст з Довідника 1?

Ні. Він доступний для всіх читачів.

     Розділи Загального довідника, в які внесено зміни

Які розділи є новими в цьому початковому виданні?

 • Розділ 1: “План Бога і ваша роль у роботі зі спасіння і піднесення”
 • Розділ 2: “Допомога окремим особам і сім’ям у роботі зі спасіння і піднесення”
 • Розділ 3: “Принципи священства”
 • Розділ 4: “Провідництво в Церкві Ісуса Христа”
 • Розділ 15: “Семінарії та інститути релігії”
 • Розділ 18: “Обряди і благословення священства”
 • Розділ 32: “Покаяння і ради з членства в Церкві” (а також положення політики, які доповнюють цей розділ і містяться в пункті 38.6, “Політика щодо моралі”)
 • Розділ 36: “Створення нових підрозділів, зміни, і надання назв новим підрозділам”
 • Розділ 37: “Спеціалізовані коли, приходи і філії”

Чому лише дев’ять з 38 розділів будуть доступні 19 лютого?

Коли кілька важливих розділів нового Загального довідника були завершені минулого року, провідники Церкви відчули, що їх слід опублікувати вже зараз, а не чекати на завершення всіх інших розділів. Церква дотримується цієї самої моделі “поступового видання” і з новоперекладеними Писаннями. Частини Писань видаються тоді, коли їх переклад завершено, а не тоді, коли буде завершено всю роботу.

У які з дев’яти розділів, доступних з 19 лютого, внесено значні зміни?

Усі нові розділи були відредаговані, щоб їх можна було краще розуміти. Де можливо, також було зменшено їхній обсяг за кількістю слів. Усі нові розділи також містять важливі зміни у вмісті. Найбільших змін зазнали наступні розділи:

 • Розділ 1: “План Бога і ваша роль у роботі зі спасіння і піднесення” є новим розділом. У ньому пояснюється зв’язок між (1) Божим планом щастя для Його дітей, (2) нашою можливістю брати участь у Його роботі зі спасіння і піднесення та (3) цілями Церкви. У старих довідниках йшлося про “потрійну місію Церкви” та “божественно призначені обов’язки”. Цей розділ побудовано на цих принципах, щоб ясніше й детальніше описати чотири аспекти Божої роботи:
  • Жити за євангелією Ісуса Христа
  • Піклуватися про нужденних
  • Запрошувати всіх прийняти євангелію
  • Об’єднувати сім’ї на вічність

Ці чотири аспекти Божої роботи утворюють організаційну структуру довідника. Де це стосується, окремі розділи упорядковано відповідно до цієї структури.

 • Розділ 3: “Принципи священства” навчає фундаментальним істинам про священство і включає недавні вчення Першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів про те, як і жінки, і чоловіки, можуть використовувати делеговане повноваження священства у своїх покликаннях і дорученнях.
 • Розділ 18: “Обряди і благословення священства” включає корисні посилання і навчальні відеофрагменти, в яких показано, як виконувати обряди і надавати благословення. Невдовзі буде додано більше відеофрагментів.
 • Розділ 32: “Покаяння і ради з членства в Церкві” являє собою значною мірою відкоригований розділ “Церковне покарання” з Довідника 1. У цій роботі прагнули досягнути сімох цілей:
 1. Використовувати підхід і назви, які більше пов’язані зі служінням. Наприклад, назва “дисциплінарні ради” зараз звучить як: “Ради з членства в Церкві”. “Позбавлення товариства” тепер — “формальні обмеження у членстві в Церкві”. “Відлучення від Церкви” тепер — “позбавлення членства в Церкві”. Єпископи і президенти колів отримали настанови стосовно того, як співчутливо допомагати членам Церкви, коли вони каються у тяжких гріхах.
 2. Більше зосереджуватися на захисті інших людей, коли певна особа становить фізичну або духовну загрозу.
 3. Покращити структуру розділу таким чином, щоб провідники могли більш послідовно дотримуватися настанов і порядку дій, наведених в ньому.
 4. Де це можливо, спростити порядок дій. Наприклад, вища рада більше не бере участі у радах колу з членства в Церкві, за винятком окремих ситуацій.
 5. Надати більше керівних настанов щодо того, коли необхідно проводити ради з членства в Церкві, коли в них може бути потреба, а коли достатньо особистої поради єпископа або президента колу.
 6. Надати чіткіші й конкретніші визначення тяжких гріхів. Більшість з цих визначень були перенесені до розділу “Політика щодо моралі” (38.6).
 7. Зробити інформацію більш узгодженою, особливо якщо це стосується найскладніших питань, з якими стикаються президенти колів.

Чи було оновлено й інші розділи?

Деяку застарілу інформацію було видалено, наприклад, настанови, які стосуються бойскаутів та програми “Особистий розвиток”. Термінологія, яка не узгоджувалася з оновленими розділами, як-от: “Церковне покарання”, була відкоригована. Деякі розділи було перероблено в процесі об’єднання вмісту з двох томів в один.

Коли буде відкориговано інші розділи, і коли вони будуть доступні?

Решта розділів Загального довідника буде публікуватися через кожні кілька місяців, коли вони ставатимуть доступними. Очікується, що англійською мовою весь довідник буде оновлено до кінця 2021 року.

     Особливості Загального довідника

Ми знаємо, що цей довідник буде здебільшого у цифровому форматі та регулярно оновлюватиметься. Чому?

Довідник, який здебільшого буде у цифровому форматі, має такі переваги:

 • Це дозволяє генеральним провідникам Церкви легше робити оновлення і з меншими витратами.
 • У ньому використовуються посилання, щоб легко заходити на інші церковні ресурси.
 • У нього можна додавати навчальні відеофрагменти.
 • У ньому легше здійснюється пошук вмісту.
 • Зрештою, буде можливість робити індивідуальні налаштування і адаптацію вмісту відповідно до покликання і географічної території.

Друковані примірники будуть доступні в майбутньому в тих територіях, де доступ до цифрової версії обмежено.

Що означає те, що новий довідник написано мовою, яка більше пов’язана зі служінням?

Довідник призначено для провідників і членів Церкви, які виконують Божу роботу і служать Його дітям. Завдяки зосередженню на служінні наголошується на священній природі цієї роботи і на турботі, з якою провідники ставляться до тих, кому служать. У ньому також наголошується на тому, що ця робота, в першу чергу, є духовною за своєю природою, а не адміністративною. Новий довідник має бути зосередженим на Христі і на принципах, а не лише на процедурних питаннях.

Як у новому довіднику визначатимуться необхідні та необов’язкові програми і ресурси?

Про це буде написано у розділах довідника. Крім того, в довіднику використовуватиметься піктограма “необов’язковий ресурс” для позначення церковних програм і ресурсів, які можуть бути дуже корисними в певних обставинах, але не є обов’язковими для кожного підрозділу.

Як мені отримати Загальний довідник у форматі PDF для перегляду або друку?

Довідник у форматі PDF буде доступний у розділі “Євангельська бібліотека” на сайті ChurchofJesusChrist.org.

     Пояснення в Загальному довіднику

У довіднику є деякі пояснення, що стосуються моральних питань, включаючи новий розділ, присвячений особам-трансгендерам. Про що йдеться у новому розділі, присвяченому трансгендерам?

У новому розділі, який стосується трансгендерів, наголошується на тому, що до людей, які визначаються як трансгендери, необхідно ставитися з чуйністю, добротою, співчуттям і виявленням любові, подібної до Христової. У ньому пояснюється, що для участі в більшості церковних заходів і деяких обрядів священства, стать не має значення. Однак, висвячення у священство і храмові обряди отримуються відповідно до статі при народженні. У ньому наведено настанови щодо того, коли члени Церкви, яких визначено як трансгендерів, можуть або не можуть отримувати ці обряди. У ньому тих, кого визначено як трансгендерів, заохочують брати участь у житті Церкви.

Розділ 3 містить пояснення про повноваження священства. Чому важливо розуміти сутність повноваження священства?

У розділі 3 наголошується на тому, що хоча чоловікам і дарується священство і їх висвячують у чини священства, як чоловіки, так і жінки, яких рукопокладено або які отримали призначення служити в Церкві, використовують делеговане повноваження, коли виконують роботу Бога. Членам Церкви важливо розуміти, що незалежно від статі або покликання, тим, кого рукопокладено, або хто отримав призначення, надано божественне повноваження і відповідальність діяти в їхніх покликаннях і призначеннях.

Чи вже всі оновлення ключових правил зробила Церква у довіднику?

Ні. При потребі оновлення будуть робитися і надалі.

     Впровадження Загального довідника

Коли буде видано Загальний довідник іншими мовами (крім англійської)?

Планування перекладу триває. Очікується, що перша версія нового довідника буде опублікована приблизно через дев’ять місяців половиною з 51 мови, зокрема мовами, якими розмовляє найбільша кількість членів Церкви. Більш точний розклад буде доступний на подальших етапах планування.

Яким чином читачам буде повідомлено про нові значні зміни в Загальному довіднику після його видання 19 лютого?

Про нові зміни повідомлятиметься двома основними способами:

 • Провідники отримуватимуть офіційні повідомлення.
 • Зведення недавніх оновлень буде опубліковано в самому довіднику, в якому вони будуть наведені разом із посиланням на інформацію про значні зміни.

Як мені отримати доступ до Загального довідника, якщо у мене немає додатку “Євангельська бібліотека”?

Загальний довідник є в розділі “Євангельська бібліотека” на сайті ChurchofJesusChrist.org.

Коли теперішні Довідник 1 і Довідник 2 будуть вилучені з “Євангельської бібліотеки”? Коли нам слід відмовитися від використання друкованих примірників?

Ці довідники залишатимуться в архіві “Євангельської бібліотеки” до того часу, коли Загальний довідник стане доступним 51-ю мовою. Після цього їх буде вилучено і всі особисті примітки, пов’язані з цими застарілими Довідником 1 і Довідником 2 буде втрачено. Провідникам слід відмовитися від використання друкованих примірників Довідника 1 і Довідника 2, як тільки Загальний довідник стане доступним їхньою мовою.

Як мені швидко дізнатися про те, як виконувати своє покликання?

Інформація про те, як вам виконувати своє покликання, доступна як в Загальному довіднику, так і в розділі “Покликання у приході та філії” в “Євангельській бібліотеці”.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.