Тема

Організаційна структура Церкви

Головне управління

Церквою керують 15 апостолів. Найстарший в апостольстві апостол є Президентом Церкви, він вибирає двох інших апостолів собі в радники. Утрьох вони діють як Перше Президентство, яке є найвищим керівним органом Церкви. Дванадцять інших апостолів становлять Кворум Дванадцятьох Апостолів—другий найвищий керівний орган Церкви. Разом Перше Президентство і Дванадцять наглядають за всією Церквою. Члени Церкви вказують на те, що така організаційна структура описана ще в Новому Завіті.

Усіх апостолів члени Церкви вважають “особливими свідками” Ісуса Христа у всьому світі. Вони часто здійснюють поїздки, щоб звертатися до великих зібрань членів Церкви та зацікавлених нею, надихати їх та зустрічатися з місцевими провідниками.

Провідники, які називаються сімдесятниками,—ще один чин, згадуваний у Новому Завіті,—допомагають Дванадцятьом апостолам і служать у різних місцях по всьому світу. На даний час існує вісім кворумів сімдесятників. У кожному кворумі може бути до 70 членів. Дехто із сімдесятників призначається здійснювати адміністративні функції у Головному управлінні, але більшість з них живе і працює в конкретному географічному церковному регіоні.

Див. також: “Як вибирається Президент Церкви”.

Місцеві громади

Провідник громади називається єпископом. Його “парафія” називається приходом.

Група приходів формує кіл, провідником колу є президент колу. Терміну “кіл” немає у Новому Завіті, він взятий з образу намету у Старому Завіті, де “намет”, тобто церква, тримається на вбитих в землю колах, що підтримують його.

Президенти колів та єпископи—це ті провідники, з якими широкий загал членів Церкви найчастіше має справи. Ці провідники не отримують платні і мають досить значну автономність на місцевому рівні.

Адміністрування колу чи приходу, яке вимагає значних затрат часу і зусиль, а також задоволення потреб членів Церкви, здійснюється самими членами Церкви. Місцеві провідники пропонують більшості членів Церкви служити в тих чи інших покликаннях. Серед їхніх обов’язків у цих покликаннях є місцеве адміністрування, навчання чи інше служіння. Час від часу у виконанні цих обов’язків відбувається ротація. Єпископи зазвичай служать приблизно п’ять років, а президенти колів—приблизно дев’ять.

Допоміжні організації

 

У Церкві є місцеві допоміжні організації, що називаються: Товариство допомоги, Недільна школа, Товариство молодих чоловіків, Товариство молодих жінок і Початкове товариство.

У Церкві діють освітня система, система благополуччя та місіонерська програма.

Настанова щодо стилю тексту:У матеріалах про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів, при першому згадуванні Церкви просимо використовувати її повну назву. Щоб дізнатися більше про використання назви Церкви, зайдіть он-лайн на наші настанови щодо стилю тексту.Настанови щодо стилю тексту.